Tarife rezonabile și competitive în 2018 pentru beneficiarii Apa Serv Valea Jiului

Apa Serv Valea Jiului informează că, în anul 2018, nu va aplica majorări ale tarifelor pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare pentru beneficiarii săi. Acest lucru este posibil datorită performanțelor economice înregistrate în anul precedent, dar și datorită creșterii procentului de încasare al facturilor, motiv pentru care Apa Serv Valea Jiului mulțumește abonaților săi buni platnici.

 

 

Din punct de vedere al tarifelor practicate, începutul anului 2018 situează operatorul serviciilor de apă și canalizare din Valea Jiului pe  locul 20 între cei 44 de operatori din toată Romania. Astfel, prețul unui metru cub de apă furnizat de Apa Serv Valea Jiului este de 4,60 lei (inclusiv TVA), iar prețul unui metru cub de apă evacuată (canalizare) este de 2,59 lei (inclusiv TVA), ceea ce cumulate înseamnă un tarif mediu de 7,19 lei (inclusiv TVA),

Comparativ, menționăm că spre exemplu, în alte regiuni geografice similare, tarifele de furnizare a ape potabile sunt mai mari, respectiv 7,54 lei/mc la Reșița, 7,59 lei/mc la Ploiești sau 7,91 lei/mc la Suceava. Cele ma mari tarife de operare sunt cele ale Raja Constanța, cu o valoare totală de 8,78 lei/mc de apă+canalizare. Pentru conformitate, vă prezentăm atașat, un tabel cu toate tarifele de operare practicate de furnizorii locali/regionali de servicii de apă și canalizare din România.

Ținând cont că celelalte câteva companii care au un tarif mai mic decât cel al Apa Serv Valea Jiului Petroşani, prezintă o serie de cauze specifice legate de distanța consumatorilor finali față de sursa de captare, lipsa unor investiții majore sau investiții realizate doar de autoritățile locale, ș.a.m.d.,  putem spune că Apa Serv Valea Jiului practică și în anul 2018 tarife rezonabile și competitive, atât comparativ cu ceilalți operatori, cât și cu gradul de calitate al serviciilor oferite.

Birou Presă  Apa Serv Valea Jiului Petroşani