Vreți să știți dacă sunteți asigurat? Puteți verifica online

Doriți să aflați dacă aveți calitatea de asigurat în sistemul public de asigurări sociale de sănătate? Puteți face acest lucru din fața unui calculator, în doar câteva secunde. Procedura este foarte simplă.

Procedura este foarte simplă. Accesați site-ul CAS Hunedoara, secțiunea Verificare Asigurat – http://www.cnas.ro/cjashd/page/verificare-asigurat.html, introduceți CNP-ul și numărul de verificare antispam. Aplicația va genera un mesaj în care se menționează dacă persoana este sau nu asigurată, dacă are cardul național de sănătate emis, precum şi data la care s-a înscris ultima dată la un medic de familie.

În situația în care constatați neconcordanțe între rezultatul interogării și situația dumneavoastră actuală, trebuie să vă adresați Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara, Serviciul Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale, cu actele necesare dovedirii calității de asigurat. Puteți consulta documentele necesare dovedirii calității de asigurat, în funcție de categoria dumneavoastră, pe site-ul CAS Hunedoara – http://www.cnas.ro/cjashd/page/obtinerea-adeverintei-de-asigurat.html.

Mai mult decât atât, în cazul asiguraților cărora nu li s-a tipărit/emis cardul de sănătate, furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale au obligația să verifice calitatea de asigurat online, pe platforma informatică, nefiind nevoie ca aceștia să prezinte adeverința de asigurat.