O echipă complexă – în spatele sutelor de ore de cercetări, pentru aflarea adevărului

Vedem rezultatul final și auzim doar crâmpeie despre ceea ce se întâmplă pe parcursul anchetării, expertizării, investigării unor evenimente de tip explozie sau incendiu. Știm prea puțin însă despre factorul uman, despre echipa complexă care stă în spatele sutelor de ore de cercetări. Îi găsim la fața locului sau în laboratoare, pentru aflarea adevărului, pentru a trasa apoi cauzele nedoritului incident. Sunt echipele de cercetare ale INSEMEX Petroșani.

Am vrut să aflăm ce înseamnă cu adevărat cercetarea, ce presupune din punct de vedere al ”umanului”, al omului care ajunge la rezultatele absolut necesare în investigarea unor explozii sau incendii, acolo unde specialiștii INCD INSEMEX sunt printre primii la fața locului. E clar că nu putem vorbi despre o abordare universal aplicabilă, fiecare eveniment investigat având  cauze, modalitate de desfăşurare şi deznodământ diferite. Și totuşi, experienţa acumulată de INCD INSEMEX Petroşani de-a lungul timpului în cadrul acestor investigaţii a permis dezvoltarea unor metodologii de expertizare tehnico-ştiinţifică care sunt îmbunătăţite permanent.

”În linii mari, în funcţie de natura evenimentului, cercetarea la faţa locului se face de echipe în care sunt cooptaţi cercetători din diverse domenii de activitate ale institutului: securitate minieră, securitate industrială, echipamente electrice şi neelectrice protejate la explozie, explozivi de uz civil şi articole pirotehnice. Cercetătorii angrenaţi în echipele de cercetare la faţa locului formează echipe de cercetare multidisciplinară care cuprind specialişti cu pregătire în inginerie minieră, electrică, electromecanică, industrială, chimică etc.  Echipa de cercetare la faţa locului analizează în detaliu întreg perimetrul afectat, se obţin imagini foto şi video, sunt efectuate măsurători spaţiale precum şi diverse determinări de concentraţii de gaze în diverse puncte de prelevare. Acolo unde nu sunt posibile analize detaliate în teren a probelor care prezintă interes, acestea sunt prelevate pentru analiza ulterioară în laboratoarele specializate ale INCD INSEMEX Petroşani”, a explicat George Artur Găman,  directorul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă.

Din teren se trece la munca în interior, la ”faza din laboratoare”, acolo unde se fac încercări, determinări, simulări, tot pentru a  aduce adevărul, cauza la lumină.

”La sediul institutului se formează o echipă extinsă de cercetători în cadrul căreia, în primă fază, se analizează şi se poartă discuţii şi dezbateri tehnice asupra locului şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum şi asupra consecinţelor acestuia. Se stabilesc liniile principale care trebuiesc urmărite şi investigate în detaliu, precum şi echipele care vor efectua expertizarea tehnică a probelor colectate de echipa de cercetare la faţa locului.   În funcţie de complexitatea evenimentului sunt efectuate cercetări de laborator, simulări computerizate pentru explozii și incendii, teste de laborator complexe şi analize fizico-chimice, precum şi modelarea exploziilor/incendiilor pe machete realizate la scară, institutul având o bază materială adecvată pentru acest tip de activităţi. Pe baza studierii materialului documentar pus la dispoziție de către cei care solicită expertiza tehnică, inclusiv a constatărilor efectuate la fața locului efectuate de către organele de anchetă, a analizării probelor materiale în laborator,  a raționamentelor tehnico-științifice prezentate, precum și pe baza rezultatelor obținute în urma testelor şi experimentelor efectuate, se elaborează mecanismul de producere a evenimentului, stabilind etapele evenimentului şi factorii favorizanţi, iar în final cauzele care au condus la producerea acestuia”, a declarat Găman.

Și nu este ușor, nu este deloc simplu să formezi un specialist. Dincolo de studiile ”primare” pe care acesta le are, vorbim, de fapt, despre formarea continuă a personalului, despre perfecționare, despre instruirea permanentă. E ca și la un medic care, după ce iese de pe băncile facultății, toată viața învață, acumulează, se instruiește. Altfel nu se poate.

”Cu privire la formarea continuă a personalului, INCD INSEMEX Petroşani are elaborat un plan anual de formare şi de dezvoltare a carierei profesionale, în care sunt stabilite acţiunile de instruire şi pregătire la care va participa personalul institutului. Acesta este elaborat în funcţie de nevoile de perfecţionare identificate la nivelul laboratoarelor şi departamentelor de cercetare. De asemenea, prin îmbunătățirea continuă a infrastructurii de cercetare, specialiştii INSEMEX au posibilitatea de a face uz de echipamente de cercetare şi de laborator de ultimă generaţie, acolo unde este necesar beneficiind şi de instruire extensivă privind capabilităţile şi modul de utilizare al acestor echipamente. De asemenea, managementul INSEMEX sprijină finalizarea stagiilor de pregătire doctorală a cercetătorilor şi asigură stagii de formare şi pregătire, precum şi schimburi de experienţă, atât în ţară, cât şi în străinătate”, a explicat directorul INCD INSEMEX Petroșani.

O echipă complexă, sudată și perfecționată în ani, am putea spune, care stă în spatele a mii de ore de muncă, sute de teste li de încercări în laboratoare pentru a ajunge la adevărul faptelor.

Carmen COSMAN – PREDA