Cercetătorii INSEMEX câştigă premii după premii. Ce se ascunde în spatele laurilor

Cercetătorii INCD – INSEMEX Petroşani câştigă premii după premii. Practic, nu există manifestare de profil la care specialiştii Insemex să nu fie laureați. În spatele acesor medialii din materiale preţioase, cele mai multe de aur, stau ore în şir de muncă, cercetări de laborator, simulări computerizate pentru explozii și  incendii, teste de laborator complexe și analize fizico-chimice.

Rezultatele activităţii de cercetare & inovare desfășurate de reprezentanţii INSEMEX Petroșani sunt recunoscute și premiate la nivel național și internațional. Practic, nu există manifestare de profil la care cercetătorii INCD Insemex să nu fie laureați. Dar ce presupune această activitate, ce înseamnă – altfel spus – o invenție, în ore de muncă laborioasă, cercetare şi nu în ultimul rând satisfacții profesionale, satisfacţii care apar atunci când munca îţi este recunoscută, apreciată la cel mai înalt nivel ştiinţific.

”Noile soluții tehnice dezvoltate și brevetate de INSEMEX sunt rezultatul  riguroaselor studii științifice desfășurate în cadrul proiectelor de  cercetare, sprijinite de nenumărate teste și experimentări care au loc  în laboratoarele de cercetare specializate ale institutului. Cea mai  mare satisfacție oferită de noile soluţti tehnice este dată de faptul  că, aplicând direct sau indirect cunoștiințele dobândite pe parcusul procesului inovativ sau invențiile dezvoltate în cadrul contractelor de  cercetare științifică și dezvoltare tehnologică pe care le derulăm, reușim îmbunătățirea permanentă a stării de securitate și sănătate în muncă a beneficiarilor noștri. Medaliile și premiile obținute la saloanele și expozițiile de inventica naționale și internaționale sunt o recunoaștere în plus a calității cercetărilor desfășurate în cadrul institutului”, a explicat directorul general al INCD – INSEMEX Petroşani, George Artur Găman.


Este o muncă în echipă, iar în alegerea temelor se pleacă de la necesitatea științifică pentru rezolvarea problemelor de tehnică securității în industriile cu pericol de atmosfere explozive, toxice sau inflamabile.

”Având în vedere domeniile principale de activitate ale institutului, la alegerea temelor se pleacă în majoritatea cazurilor de la necesitatea științifică pentru rezolvarea problemelor de tehnică securității în industriile cu pericol de atmosfere explozive, toxice sau inflamabile”, a mai spus George Artur Găman.

În esenţă vorbim despre o activitate laborioasă desfăşurată de cercetătorii INSEMEX, unde nici un amănunt nu este omis. Şi dincolo de diplome şi medalii, de premii, de recunoaşterea naţională şi internaţională, să nu uităm că toate aceste invenţii şi inovaţii au în final o largă aplicabilitate.

„În spatele premiilor obținute stau lucrările tehnico-științifice, bazate  pe cercetări de laborator, simulări computerizate pentru explozii și incendii, teste de laborator complexe și analize fizico-chimice.  Invențiile își găsesc aplicabilitatea în toate ramurile industriale cu  medii potențial explozive, toxice sau inflamabile, în domeniul echipamentelor antiexplozive, al explozivlor de uz civil și articolelor pirotehnice, precum și în cadrul activităților de iinterventie și salvare”, subliniază directorul INCD – INSEMEX Petroşani.

Potrivit istoricului, INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU SECURITATEA MINERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA – INSEMEX Petroșani a luat ființă în anul 1949 sub denumirea de “Stația de Cercetări pentru Securitatea Mineră” ca filială a I.C.E.M.I.N. București.

Înfințarea societăţii a fost determinată de necesitatea rezolvării problemelor de tehnica securității în industria minieră din România. Numele sub care este cunoscut acest institut atât în cadrul industriei miniere, cât și în cadrul altor industrii, cum ar fi cele constructoare de mașini, electrotehnice, chimice sau petrolifere se încadreaza în tradiția făurită pas cu pas de colectivul institutului în activitatea desfăşurată de-a lungul vremii.

Activitatea INSEMEX Petroșani se desfășoară, conform datelor oficiale, în două incinte în care suprafața amenajată pentru cercetări în cele 4 pavilioane este de circa 6.000 mp, iar volumul instalațiilor de încercare compuse din tunele și galerii experimentale depășește 1.000 mc. Mai dispune de un poligon de antrenament pentru salvatori, un  poligon de încercare a explozivilor de uz civil  şi a articolelor pirotehnice, o hală de încercari pentru instalații şi echipamente electromecanice.

INSEMEX își desfășoară activitatea în 4 departamente de cercetare, care cuprind 10 laboratoare specializate.

Carmen COSMAN – PREDA