Act normativ: CEH furnizează servicii de sistem de cel puţin 400 MW până în 2020

Complexul Energetic Hunedoara va asigura servicii de sistem la o putere de 400 de MW până în 2020, potrivit unei ordonanţe de urgenţă adoptate de Camera Deputaţilor, care este for decizional.

Guvernul a transmis că ordonanţa de urgenţă este necesară pentru asigurarea stabilităţii Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN) şi siguranţei alimentării cu energiei a populaţiei şi consumatorilor industriali.

“Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA este unul dintre operatorii economici din domeniul utilităţilor din portofoliul Ministerului Energiei şi unul dintre producătorii de energie electrică care cu o capacitate instalată de 1.225 MW asigură o cotă de circa 5% din totalul producţiei naţionale de energie electrică, fiind cel mai mare producător de energie electrică din partea de nord-vest a României. Necesitatea asigurării securităţii aprovizionării cu energie electrică produsă prin utilizarea cărbunelui energetic din Valea Jiului şi din alte surse din ţară, precum şi a creşterii nivelului de adecvenţă a Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN) au rezultat din studiul realizat de operatorul de transport şi sistem CNTEE Transelectrica SA, studiu intitulat Planificarea operaţională a funcţionării SEN în iarna 2016-2017”, a precizat Guvernul.

Conform actului normativ, sunt prevăzute următoarele măsuri: obligaţia Complexului Energetic Hunedoara de a furniza servicii tehnologice de sistem de către Operatorul de transport şi sistem la o valoare a puterii electrice de cel puţin 400 MW, în condiţiile reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea menţinerii nivelului de siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional. Totodată, actul normativ adoptat prevede ca Transelectrica să stabilească lunar capacitatea necesară acestor servicii.

Transelectrica are sarcina de a menține în permanenţă funcționarea sistemului electroenergetic național în condiții de siguranță și cu respectarea standardelor de calitate prevăzute în Codul tehnic al RET. în acest scop, Compania utilizează resurse proprii denumite servicii de sistem funcționale și achiziționează de la producătorii de electricitate servicii de sistem tehnologice.
Transelectrica prestează acest serviciu în baza a două tarife reglementate care se aplică aceleiași baze (energia electrică achiziționată de furnizori/consumatori eligibili). De asemenea, pentru echilibrarea în timp real a producției cu consumul, compania utilizează mecanismele pieței de echilibrare.

Transelectrica achiziționează serviciile de sistem tehnologice de la societățile producătoare de electricitate în baza unei proceduri reglementate de ANRE. Practic întreaga valoare a serviciilor de sistem achiziționate de la producători (cu excepția componenței de energie activă pentru acoperirea pierderilor în RET) este refacturata de Transelectrica SA furnizorilor de energie electrică licențiați de ANRE care beneficiază în final de aceste servicii.

Carmen COSMAN – PREDA