CJ Hunedoara speră la sute de milioane pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al județului Hunedoara

Peste 170 de kilometri de drumuri și-a propus să modernizeze Consiliul Județean Hunedoara pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al județului.

Este un proiect complex de investiții aprobat în urmă cu circa un an și jumătate, dar pentru care se așteaptă fonduri de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin PNDL. Practic, este vorba despre 10 drumuri județene care formează un traseu turistic complex și cuprinde peste 40 de obiective de vizitat.

”Dezvoltarea durabilă a spațiului rural și urban este indispensabil legată de îmbunătățirea condițiilor existente și a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii de toate tipurile, în special a celei de acces. Pentru reducerea decalajelor dintre oraș și sat este nevoie atât de investiții din fonduri publice, dar și private. Tocmai de aceea, echipa de la conducerea Consiliului Județean Hunedoara a considerat că adoptarea unor măsuri precum modernizarea infrastructurii rutiere va asigura un cadru investițional atractiv pentru Ținutul Pădurenilor și Țara Hațegului, care să conducă la creșterea numărului de locuri de muncă și dezvoltarea turismului rural”, spun reprezentanții CJ Hunedoara.

Ce drumuri sunt vizate

Prin HCJ 187/30.08.2017 a fost aprobată Nota Conceptuală și Tema de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al județului Hunedoara”, compus din 10 drumuri județene care formează un traseu turistic complex și cuprinde peste 40 de obiective de vizitat Este vorba despre DJ 687E Hunedoara – Teliucul Inferior: acces spre Castelul Corvinilor; DJ687D Telic – Toplița: Lacul Cinciș, Ținutul Pădurenilor; DJ687A Hunedoara – Silvașul De Jos – Hațeg: Mănăstirea Prislop; DJ687C Hațeg – General Berthelot – Răchitova: Cetatea regală a Hațegului, Rezervația de Zimbri,Geoparcul Dinozaurilor, Legendarium, Turnul Răchitova; DC100 DJ687C-DJ687G: Biserica Densuș; DJ687G Ștei – Densuș – Totești – DN66: Casa Vulcanilor, drumul Vulcanilor, Sarmizegetusa Ulpia Traiana; DJ685 Cârnești – Baraj Gura Apei: Biserica Ostrov, schitul Nisipoasa, barajul Gura Apei, acces Parcul Național Retezat
DJ686D- DJ686- DJ 685: Biserica Colț, Cetatea Colț, Biserica Râu de Mori
DJ686 Sântămăria Orlea – Râușor: Casa dinozaurilor pitici, Valea dinozaurilor, stațiunea Râușor, acces Parcul Național Retezat, biserica reformată de la Sântămărie, biserica monument de la Sânpetru; DJ 668 Bretea Româna – Călan: Cetățile Dacice Costești – Sarmizegetusa Regia.

Lucrări de peste 195 de milioane de lei

Însumat, acest circuit turistic cumulează 170 km de drum cu îmbrăcăminte de beton asfaltic sau de ciment care necesita lucrări de reabilitare.

Potrivit proiectelor, principalele lucrări necesare sunt reparații la îmbrăcămintea rutieră, desfundări, decolmatări de șanțuri, rigole, podețe existente, redimensionare sistem de colectare și scurgere a apelor pluviale, curățarea vegetației din zona drumului, refacerea acostamentelor, refacerea semnalizării rutiere și a sistemelor de protecție și siguranță a drumului, așternerea unui strat sau două de mixtura asfaltică în funcție de măsurătorile de capacitate portantă, dar și reabilitare poduri.

”Acest traseu unește Punctele de Informare Turistică din Țara Hațegului construite pe fonduri europene și readuce în atenție vechiul drum roman care unește cele două capitale antice Sarmizegetusa Regia (monument UNESCO) și Sarmizegetusa Ulpia Traiana. Totodată, existența unei infrastructuri rutiere moderne ar facilita și accesul mai multor turiști în zona montană a județului Hunedoara – Ținutul Pădurenilor și Parcul Național Retezat. În urma derulării celei de-a doua faze de proiectare, au fost realizate proiectele la faza D.A.L.I., aprobate prin HCJ 210/31.08.2018, în baza cărora au fost transmise către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Cereri de Finanțare prin programul P.N.D.L.”, au mai spus reprezentanții CJ Hunedoara.

Executarea lucrărilor a fost prevăzută pe un plan multianual, în termen de trei ani după aprobarea finanțării, valoarea estimată pentru realizarea obiectivului de investiții fiind de 195.276.000 lei.

Carmen COSMAN – PREDA