Consiliul Județean Hunedoara/ Anunț public 2

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA, titular al proiectului “ REFACERE  DJ 705A: DN7(ORĂȘTIE) – ORĂȘTIOARA DE SUS-COSTEȘTI – GRĂDIȘTEA DE MUNTE –SARMIZEGETUSA REGIA  KM  19+465-KM 37+370”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Hunedoara , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat , propus a fi realizat în Comuna Orăștioara de Sus , sat Grădiștea de Munte , DJ705A , jud. Hunedoara,

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Hunedoara  din Mun. Deva , str. Aurel Vlaicu , nr. 25, județul Hunedoara , în zilele de luni – joi, între orele 8 – 16,30 si vineri între orele 8 – 14,

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.