Consiliul Județean Hunedoara/ Anunţ public

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA prin Direcția Tehnică și Investiții cu sediul în mun. Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr.28, titular al proiectului MODERNIZAREA DJ 672C: KM 40+776-KM 50+309 cu DALI  “, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul MODERNIZAREA DJ 672C: KM 40+776-KM 50+309 cu DALI  ” propus a fi amplasat în oraș Uricani, DJ 672C.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Hunedoara din Deva, Str. Aurel Vlaicu nr. 25, în zilele de luni – joi, orele 8 – 15.30 si de vineri, orele 8 – 13, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmhd.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de 14.05.2019.