Încă o încercare pentru actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Lupeni

Planul Urbanistic General al municipiul Lupeni a fost prelungit de Consiliul Local Lupeni până în anul 2023, dar între timp administrația publică locală vrea să actualizeze acest document.

Suma estimativă alocată în acest sens este de 336.134 de lei. Este a doua încercare de acest gen făcută de autoritățile locale din municipiul Lupeni.

“Transformările petrecute în structura economic, socială și urbană a municipiului Lupeni în perioada parcursă de la elaborarea actualului Plan Urbanistic General au ca effect schimbarea premiselor ce stau la baza planificării urbanistice și nu mai susțin valabilitatea acestui plan. Dezideratul unei dezvoltări durabile, capabil să satisfacă nu numai noile exigențe de natură economică, social sau ecologică, ci și pe acelea ale unei culture urbane, conduce la reelaborarea Planului Urbanistic General”, arată documentul.

Noul plan urbanistic general va avea o valabilitate de 10 ani. Firmele de profil pot depune ofertele până în data de 15 iulie.

Carmen COSMAN – PREDA