Despăgubiri acordate în instanță pentru amplasamentul adăpostului de câini amenajat de CJ Hunedoara la Uricani. Și terenul de sub clădirile fostei mine Valea de Brazi a fost revendicat

Un bărbat din Uricani a obținut, în instanță, despăgubiri pentru terenul care i-a fost expropriat încă din 1985 de statul roman, aflat în incinta Minei Valea de Brazi, și ocupat acum de construcții, dar și o altă bucată de teren liberă de sarcini. Din 2002 face demersuri acesta, iar procesul nu este încă încheiat în totalitate.

Tribunalul Hunedoara este cel care a dat sentința în acest caz privind terenurile expropriate acum 34 de ani, asta după ce bărbatul a ajuns în instanță din cauză că demersurile făcute la instituțiile abilitate încă din 2002 au rămas fără rezultat. Inițial, proprietarul terenurilor a chemat în judecată și Complexul Energetic Hunedoara, respectiv Societatea Națională de Închideri de Mine, ca urmașe în drepturi și obligații ale fostei Companii Naționale a Huilei, dar apoi și-a precizat acțiunea și a rămas să se judece doar cu Primăria Uricani.

Demersurile lui, se arată în documente, au început la data de 14.02.2002,  când a cerut restituirea în echivalent bănesc la acea vreme a bunurilor sale. Aceste notificări au fost trimise la Prefectura Hunedoara, dar nu a mai primit niciun răspuns, motiv pentru care a introdus acțiune în partaj. În cursul acestui prim proces s-au efectuat unele demersuri în legătură cu situația notificărilor. CNH  a răspuns că aceste notificări nu i-au parvenit, dar Prefectura Hunedoara a arătat că le-a trimis încă din 2002 celor CNH Petroșani, care nu le-a soluționat. În acel dosar s-a efectuat și o expertiză topografică, iar CNH susținea că are terenurile în baza unui contract de vânzare-cumpărare.

”A început cavalcada cererilor către CNH. Ulterior CNH s-a divizat sau dizolvat. Până la urmă pârâta i-a răspuns prin adresa 5939/5.XII.2013 că nu au fost „găsite dispozițiile de soluționare” ale notificărilor în cauză”, s-a precizat în instanță. În consecință, procesul a continuat, iar în 2014, Judecătoria Petroșani și-a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Hunedoara – Secția civilă.

Pe parcursul procesului, contestatorul și-a precizat de mai multe ori acțiunea, arătând că înțelege să se judece cu U.A.T. Uricani, reprezentat prin Primar, la care ajunseseră între timp terenurile aflate în litigiu. Și chiar UAT Uricani a arătat în instanță care este în prezent situația juridică a terenurilor notificate de reclamant.

”Prin decretul nr. 59/15.04.1985 contestatorului i s-a expropriat în favoarea Statului Român suprafața de teren de 2747, 24 m 2 ce a fost dat în administrarea directă a Întreprinderii Miniere Valea de Brazi. Odată cu apariția Legii nr. 10/2001 reclamantul a procedat la notificarea Companiei Naționale a Huilei Petroșani – EM Valea de Brazi înregistrând notificările nr. 228 și nr. 229, ambele din 14.02.2002, prin care a cerut acordarea de despăgubiri în echivalent bănesc pentru terenul expropriate”, potrivit actelor depuse în intanță.

Terenul în litigiu aparține acum domeniului public al localității, fiind transmis prin Hotărârea Guvernului României nr. 1169/2004, la care se adaugă și Protocolul de predare – primire cu nr. 61/40/09.05.2004.

În prezent pe acest teren se află construit un adăpost pentru câini, adăpost realizat de Consiliul Județean Hunedoaa, pe vremea în care se afla în asociere cu primăriile pentru activitatea de ecarisaj, adăpost care deservește localitățile din Valea Jiului, a arătat în fața magisraților UAT Uricani.

O altă suprafață, din incinta fostei Exploatări Miniere Valea de Brazi – Uricani, este domeniu public al Orașului Uricani transmis prin Hotărârea Guvernului României nr. 1169/2004, pe acesta fiind menținute două construcții, fostul sediu E.M. Valea de Brazi și atelierul electromecanic, restul terenului fiind ecologizat. În schimb, există o bucată de teren liberă de sarcini, care poate fi retrocedată în natură, a stabilit instanța de judecată, care a dat partial câștig de cauză contestatorului.

Ca atare, judecătorii hunedoreni au dispus că unitatea deținătoare a terenurilor – intimata UAT Uricani va fi obligată să emită o dispoziție motivată de soluționare a notificărilor contestatorului prin care să dispună: – restituirea în natură către acesta a terenului, liber de construcții, în suprafață de 1623 mp și – Acordarea de despăgubiri bănești pentru terenul de 1124 mp, ocupat de construcții în condițiile Legii nr. 165/2013 și Legii nr. 10/2001.

Admite în parte contestaţia formulată şi precizată de contestatorul Calotă Victor în contradictoriu cu intimatul UAT Uricani prin Primar şi în fond Constată că contestatorul are calitate de persoană îndreptăţită la reparaţiunile acordate în baza Legii nr. 10/2001 atât pentru terenul în suprafaţă de 1623 mp, înscris în CF nr. 166 Uricani, nr. top 3390-3393, cuprins în notificarea nr. 229/14.02.2002 emisă de BEJ Dumitrache Emilia, cât şi pentru terenul în suprafaţă de 1124 mp , înscris în CF nr. 611 Uricani, nr. top 3334/2, 3335/2 – expropriate contestatorului în temeiul Decretului nr. 59/1985. Obligă intimatul UAT Uricani prin Primar să emită o dispoziţie motivată de soluţionare a notificării nr. 229/2002 prin care să dispună: -restituirea în natură către contestator a terenului de 1623 mp, liber de construcţii, astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiză topografică întocmit de expert Trif Stana; -acordarea de despăgubiri băneşte în condiţiile Titlului VII al Legii nr. 247/2005 pentru terenul de 1124 mp ocupat de construcţii, astfel cum a fost identificat prin acelaşi raport de expertiză topografică. Respinge în rest contestaţia. Obligă pe intimatul UAT Uricani prin Primar să plătească contestatorului suma de 4.654 lei cheltuieli de judecată în fond”, se arată în hotărâra instanței de fond.

Procesul continua însă, după ce decizia a fost atacată cu apel.

Carmen COSMAN – PREDA