ANUNŢ

În conformitate cu prevederile  Legii nr.52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică locală, se supune consultării publice:

            ,,Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a programelor și proiectelor culturale, inclusiv cultură scrisă, sportive, tineret, unităţilor de cultconstituirii Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor culturale, inclusiv cultură scrisă, tineret,  sportive, unităţilor de cult și a Comisiei de soluționare a contestațiilor ”.

Proiectul de hotărâre este afișat  azi data de 23.12.2019 și poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetaţeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str.1 Decembrie, nr.28, jud.Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poşta la adresa: Deva-330025, str.Bld 1 Decembrie 1918 nr.28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: nicoleta.cordunianu@cjhunedoara.ro, până la data de 10.01.2020 .

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.