Planuri ambițioase în 2020 pentru INSEMEX Petroșani

După un an foarte bun, încheiat cu rezultate deosebite, INSEMEX Petroșani începe un nou an cu planuri ambițioase, menite să continue în primul rând activitatea de cercetare științifică ce a adus institutului de-a lungul vremii recunoașterea națională și internațională. Accent de va pune și pe oameni, pe personalul de aici, pentru care va continua procesul de perfecționare.

Anul 2019 a fost un an de o importanță deosebită pentru INCD INSEMEX și a marcat un moment aniversar, Institutul împlinind 70 de ani de activitate. Acest eveniment s-a concretizat printr-o manifestare de excepție care a avut loc simultan cu Simpozionul Internațional de Securitate și Sănătate în Muncă – SESAM, eveniment bienal, care a ajuns în 2019 la cea de-a 9-a ediție. Iar 2020 vine cu noi proiecte menite să dezvolte, să îmbogățească activitatea de cercetare – inovare.

”În ceea ce privește prognoza noului an, vom continua activitatea de cercetare științifică, încercând să fim parte în cât mai multe consorții pe plan național și internațional, consolidând parteneriatele cu cele existente și, bineînțeles, implicându-ne și în altele noi. De asemenea, s-a elaborat un plan de cercetare pentru anul în curs, în urma căruia a fost stabilit un număr de 14 propuneri de cercetare eligibile pentru care așteptăm evaluarea finală, la care se adaugă 13  proiecte de cercetare contractate aflate în derulare.  Intenționăm să continuăm și să amplificăm contactele la nivel european și internațional și să ducem mai departe tradiția recunoașterii Institutului, aducând noi medalii și premii de la Saloane de Inventică atât naționale, cât și internaționale. În plus, vom continua să participăm cu interes crescut la congrese, conferințe și alte manifestări științifice pe plan național și internațional”, a declarat George Artur Găman, directorul general al INSEMEX Petroșani.

O preocupare majoră a institutului va consta și în menținerea și extinderea acreditărilor și abilitărilor proprii domeniilor specifice de activitate, în măsură să ateste profesionalismul și echidistanța dovedite și până acum.

Însă un important accent se va pune, în continuare, pe oameni.

”Alte obiective de desosebită importanță pentru anul 2020 sunt: continuarea procesului de perfecționare a personalului propriu prin participarea acestuia la cursuri și sesiuni de training în domeniile specifice de activitate, dezvoltarea infrastructurii de cercetare, îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de salarizare a personalului propriu, astfel încât institutul sa se situeze în topul unităților de cercetare naționale și europene”, a mai spus directorul general al INSEMEX Petroșani.

Carmen COSMAN – PREDA