Ședință la Consiliul Județean Hunedoara

PROIECTUL ORDINII DE ZI al ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara din data de 23 ianuarie 2020, orele 12.00

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Bărbulescu Mariana;
2. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către doamna Stănescu Vetuța;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat din Judeţul Hunedoara, pentru anul şcolar 2020-2021;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2020”;
5. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” a autospecialelor și echipamentelor rezultate în urma derulării proiectului regional comun ”Achiziționarea echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea 5 Vest”;
6. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Consiliului Județean Hunedoara;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe sectorul de drum județean DJ 664 (km 38+300 – km 42+500) până la data de 31.03.2020;
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a unui consilier județean și validarea acestuia ca membru al Autorității teritoriale de ordine publică, organizată la nivelul județului Hunedoara;
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de şef secţie II Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; Inițiator:
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de servicii nr. 20.110/2018;
13. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara” pentru încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 – Petroșani (Valea Jiului);
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii până la 15.03.2020 pentru drumurile județene;
15.Raportul Președintelui Consiliului Județean Hunedoara cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor sale pe anul 2019;
16. Informare privind activitatea desfășurată de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Hunedoara în anul 2019 și prezentarea Planului strategic cu principalele obiective ale Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2020;
17. Intrebări, interpelări