3 ani și 3 luni de închisoare pentru Alin Simota! Instanța a dispus și confiscarea a peste 2,5 milioane de lei!

Alin Simota a fost condamnat la 3 ani și 3 luni de închisoare pentru complicitate la infracțiunea de folosirea de documente false care a avut ca urmare obţinerea pe nedrept de fonduri europene. Sentința a fost pronunțată de Tribunalul Hunedoara și poate fi atacată cu apel. În același timp, angajata lui a fost achitată de aceeași instanță de judecată.

Pedeapsa aplicată initial de instanța de judecată a fost de trei ani de închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor, dar a intrat în concurență cu celelalte pedepse primate anterior și rămase neexecutate. Magistrații au contopit pedepsele anterioare cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă şi, conform procedurilor, au aplicat pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, pe care au sporit-o cu 3 luni închisoare, urmând ca în final, Alin Simota să execute pedeapsa de 3 ani şi 3 luni închisoare. De asemenea, poedeapsa finală prevede interzicerea unor drepturi pe o perioadă de 10 ani!

Sentința pe larg

Iată sentința pe larg: ”Respinge excepţia prescripţiei răspunderii penale invocată de inculpata Panduru Natalia Mariana. În baza art. 396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin.1, lit.b, teza a II-a Cod procedură penală, achită pe inculpata Panduru Natalia Mariana, pentru complicitate la infracțiunea de folosirea de documente false care a avut ca urmare obţinerea pe nedrept de fonduri europene, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art.181 alin.1,3 din Legea 78/2000 cu aplic. art.52 alin.2 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Constată că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului Simota Alin o reprezintă Cod penal din 1969. Condamnă pe inculpatul Simota Alin la: – 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1, lit.a, teza II-a (dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în func?ii elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerci?iul autorităţii de stat) şi lit.c ( dreptul de a ocupa funcţia de administrator, director, asociat sau membru în consiliul de administraţie al unei societăţi comerciale) Cod penal din 1969 pentru complicitate la infracțiunea de folosirea de documente false care a avut ca urmare obţinerea pe nedrept de fonduri europene, prev. de art. 26 Cod penal din 1969 (în prezent art.48 Cod penal) rap. la art.181 alin.1,3 din Legea 78/2000 cu aplic. art.31 alin.2 Cod penal din 1969 (în prezent art.52 alin.2 Cod penal) şi art. 5 Cod penal. Constată că infracțiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinţă este concurentă în accepţiunea art. 33 lit.a Cod penal din 1969 cu infracţiunile care au făcut obiectul operaţiunii de contopire în sentinţa penală nr. 1387/2017 a Judecătoriei Deva. Repune în individualitate pedepsele contopite prin sentinţa penală nr.1387/2017 a Judecătoriei Deva (şi înlătură temporar sporul de 1 lună închisoare) după cum urmează: – 2 ani închisoare şi 10 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a , lit.b şi lit.c Cod penal din 1969 pentru infracţiunea de conflict de interese prev. de art. 253 ind.1, alin.1 Cod penal din 1969, cu aplic art. 5 alin. Cod penal, aplicată prin sentinţa penală nr.2251/2014 a Judecătoriei Deva, definitivă la data d e21.04.2015; – 6 luni închisoare pentru instigare la infracţiunea de abuz în serviciu prev. de art. 25 Cod penal din 1969, rap. la art.248 Cod penal din 1969. În baza art.36 alin.1, Cod penal din 1969, rap. la art. 34 alin.1 , lit.b Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal contopeşte pedepsele de mai sus cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 3 luni închisoare, urmând ca în final, inculpatul Simota Alin să execute pedeapsa de 3 ani şi 3 luni închisoare. În baza art. 35 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1, lit.a, teza II-a (dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în funcții elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exercițiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa funcţia de administrator, director, asociat sau membru în consiliul de administraţie al unei societăţi comerciale) Cod penal din 1969, pe o perioadă de 10 ani. În condiţiile şi pe durata prev. de art. 71 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a (dreptul de fi ales în autorităţile publice sau în func?ii elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerci?iul autorităţii de stat) Cod penal din 1969. În baza art.36 alin.3 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului, perioadele de timp executate, respectiv de la data de 30.04.2015 până la data de 14.12.2015 şi de la data de 25.07.2017 până la data de 06.03.2018. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu sediul în Bucureşti, B-dul Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, Sector 5. În baza art. 118 alin.1, lit. e Cod penal din 1969, confiscă în favoarea statului de la inculpatul Simota Alin, suma de 2.582.629,12 lei. Menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanța nr. 94/P/2015 din data de 25.06.2018 a D.N.A.- Serviciul Teritorial Alba Iulia până la concurenţa sumei de 2.582.629,12 lei asupra imobilului aparţinând inculpatului Simota Alin, situat în Petroşani, str. Saturn, bl.5, sc.2, et.2, ap.50, judeţul Hunedoara, compus din 2 camere şi dependinţe, înscris în CF 604443-C1-U12 Petroşani (CF vechi 4839 Livezeni), nr. TOP 434/28/II/I/50. Respinge cererea formulată de D.N.A.- Serviciul Teritorial Alba Iulia de instituire de măsuri asigurătorii asupra bunurilor deţinute de inculpata Panduru Natalia Mariana. În baza art.25 alin.3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri: – copia legalizată a certificatului de atestare fiscală nr. 9188/08.10.2009 eliberat de DGFP Hunedoara – vol.5, filele 7-8 dosar urmărire penală; – copia legalizată a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice nr.6/66581/30.09.2009 eliberat de Primăria Municipiului Petroșani – vol.5, filele 9-10 dosar urmărire penală; – documentul intitulat DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 181 – vol.5, fila 3, dosar urmărire penală. Stabileşte în sarcina MJ şi în favoarea Baroului Hunedoara plata sumei de 1.012 lei reprezentând onorariul cuvenit apărătorului din oficiu pentru inculpatul Simota Alin (cameră preliminară şi judecată). Obligă pe inculpatul Simota Alin la plata sumei de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cheltuielile judiciare în cuantum 1.000 lei ocazionate de procedurile judiciare referitoare la inculpata Panduru Natalia Mariana rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”.

Ce spun anchetatorii

Lucrarea penală a fost instrumentată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba-Iulia, care au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a Nataliei Mariana Panduru, administrator de drept, și Alin Simota, administrator de fapt ai unei societăți comerciale, pentru complicitate la comiterea infracțiunii de folosire de documente false care a avut ca urmare obținerea pe nedrept de fonduri europene în forma participației improprii.

În rechizitoriul întocmit, procurorii anticorupţie arată că, în cursul anului 2009, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, în calitate de autoritate de management și Consiliul Județean (CJ) Hunedoara, în calitate de beneficiar, a fost încheiat un contract având ca obiect acordarea unei finanțări nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva – modernizarea și echiparea cu aparatură de specialitate”.

”Pentru realizarea lucrărilor, CJ Hunedoara a organizat, în cursul aceluiași an, o licitație publică pentru atribuirea contractului de executare a lucrărilor și de furnizare a produselor respective, fiind declarată câștigătoare societatea administrată de inculpații Panduru Natalia Mariana și Simota Alin.  Pentru a crea aparența că societatea pe care o administrau îndeplinea condițiile prevăzute de lege, cei doi inculpați au atașat la dosarul de participare la licitație mai multe documente false din care rezulta că aceasta nu figura cu datorii la bugetul de stat, aspect contrar situației de fapt rezultată din documentele reale eliberate de autoritățile competente.  Dosarul licitației conținând documentele falsificate a fost depus de beneficiar la autoritatea contractantă, iar ca urmare a acestor demersuri, în cadrul proiectului, a fost decontată suma de 2.625.998 lei (inclusiv TVA) aferentă lucrărilor executate de societatea administrată de cei doi inculpați”, se arată îna ctul de trimitere în judecată.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 2.582.629 lei, la care se adaugă dobânda legală aferentă, calculată până la data restituirii.

Dosarul a ajuns pe rolul instanței în septembrie 2018, iar primul termen de judecată pe fond a fost în aprilie 2019.

Carmen COSMAN – PREDA