Ședință ordinară a Consiliului Județean Hunedoara

Astăzi, 31 martie 2020, de la ora 13.00, Consiliul Județean Hunedoara se întrunește în ședință ordinară

PROIECTUL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Dămian Dana
 2. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.246/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu
 4. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef al Serviciului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;
 5. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef Secție urologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;
 6. Proiect de hotărâre validarea rezultatului concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef Secție pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;
 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC APA SERV VALEA JIULUI SA PETROȘANI pe anul 2019;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu 2020 – revizuit;
 11. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 668A: Strei Sîngeorgiu(DJ 668) – Chitid – Boșorod – Luncani – Târsa – Costești (DJ 705A), km 12+410 – km 15+410”
 12. Proiect de hotărâre privind premierea domnului Marius Avram Iancu pentru clasarea pe locul 3 la Maratonul „ULTRA ARCTIC 6633” – ediția 2019;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.40/2020 privind încetarea administrării Parcului de Afaceri Simeria de către Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara (ADEH);
 14. Intrebări, interpelări.