ITM: Controale pe piața de plasare a forței de muncă în străinătate

Foto: MaraMedia.ro

În decursul lunii mai, inspectorii de muncă din cadrul ITM Hunedoara au luat parte la două campanii de control.

Cele două campanii de control s-au desfăşurat în domeniile: mediere şi plasare forţă de muncă şi în domeniul construcţiilor şi întretinerea şi repararea autovehiculelor.

Cele două campanii fac parte din Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii aferent anului 2020 la care ia parte şi I.T.M. Hunedoara .

Prima campanie s-a derulat în perioada 11-22 mai şi s-a pornit de la o serie constatări ale nerespectării legislaţiei specifice activităţii de mediere şi plasare forţă de muncă în străinătate.

S-a constatat că intermediarul percepe comisioane de la beneficiarii serviciilor în contextul în care legea interzice acest lucru, sau solicitantul este abandonat pe teritoriul unui stat străin, fără să i se acorde asistenţă. De multe ori lucrătorii nu cunosc condiţiile de muncă, de cazare, modalitate de plată, cuantumul real al drepturilor salariale sau ce activitate o să presteze .

Pe parcursul campaniei au fost controlaţi trei agenţi economici care desfăşoară activităţi autorizate de mediere şi plasare forţă de muncă. Aceste societăţi sunt singurele autorizate şi care mai desfăşoară activitate pe raza Judeţului Hunedoara. La niciunul din cei trei agenţi de mediere nu au fost depistate deficienţe, pe cale de consecinţă nu s-au aplicat sancţiuni şi nu a fost necesar dispunerea de măsuri de remediere a problemelor.

A doua campanie de control s-a desfăşurat în domeniile construcţiilor precum şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor în perioada 18-23 mai 2020.

Campania a avut ca obiective: controlarea modului de întocmire a contractelor de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, transmiterea acestora în aplicaţia ReviSal, timpul de muncă şi timpul de odihnă, acordarea reapusului săptămânal, garantarea în plată a salariului minim din ramura construcţiilor, întocmirea corectă a evidenţei timpului de muncă cu indicarea orelor de intrare şi de ieşire de la lucru, acordarea tuturor drepturilor salariale la care au dreptul lucrătorii.

Pe parcursul campaniei au fost angrenaţi 12 inspectori de muncă. Din cele 95 de controale programate au fost efectuate 92 ca urmare a volumului foarte mare de muncă precum şi a cantităţii mari de documente ce au trebuit analizate.

Au fost depistate trei persoane fără forme legale (având în fapt contractele de muncă transmise cu întârziere în aplicaţia ReviSal) şi pentru care angajatorii au fost sanţionaţi cu avertisment dispunându-se totodată măsura transmiterii contractelor de muncă anterior începerii activităţii efective.  S-au constatat 151 de deficienţe pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri de remediere. Au fost aplicate 4 amenzi la tot atâţi angajatori în cuantum de 300 de lei fiecare pentru negarantarea în plată a salariului minim pe economie şi au fost  date 29 de avertismente.

Programul de acţiuni se ve derula şi cu alte acţiuni concrete în varii domenii de activitate din economia naţională încercând să cuprindem cât mai multe aspecte specifice.

 

Adrian Florin Bozdog, Inspector şef Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara

Sorin Gabriel Istrate, Consilier Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara