Pagube de peste 56 de milioane de lei produse de inundațiile din iunie. Cel mai grav afectată este infrastructura

Pagubele produse de inundațiile din luna iunie depășesc 56 de milioane de lei. Cel mai grav este afectată infrastructura. De precizat că cele mai mari inundații au fost în Valea Jiului, după ce Jiul de Vest și afluenții lui au ieșit din matcă.

Astfel, potrivit evaluării centralizate realizată de Prefectura Hunedoara, în urma inundațiilor care au avut loc în luna iunie în județul Hunedoara au fost provocate importante pagube materiale în 46 de comune și orașe.

Au fost afectate, în principal, obiectivele de infrastructură locală (drumuri județene, drumuri comunale, străzi, drumuri vicinale, drumuri auto forestiere, poduri, podețe, traversări pietonale, rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de epurare, etc.), locuințe, anexe gospodărești, obiective socio-economice, lucrări hidrotehnice și terenuri agricole cultivate.

Valoarea totală a pagubelor produse pe teritoriul județului Hunedoara de calamitățile naturale cauzate de inundații este de 56.700.417 lei, din care la obiectivele de infrastructură locală valoarea este de 34.204.000 lei.

Instituția Prefectului-Județul Hunedoara, prin prefectul Vasilică Potecă, a inițiat și transmis Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Ministerului de Finanțe un proiect de Hotărâre de Guvern  care prevede acordarea de despăgubiri pentru Unitățile Administrativ Teritoriale pe raza cărora au fost înregistrate pagube materiale, inclusiv pentru Consiliul Județean Hunedoara.

De asemenea, locuitorii din zonele afectate, care în această perioadă au înregistrat pagube materiale în gospodării, vor primi despăgubiri de la Guvernul României, în baza Hotărârii nr. 481/2020 privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundații în cursul anului 2020.