Anunț Consiliul Județean Hunedoara

ANUNȚ PUBLIC

 

Consiliul Județean Hunedoara  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare- fără evaluare impactului asupra mediului , pentru proiectul “ REABILITARE DRUMURI JUDEȚENE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI ECONOMIC ȘI CULTURAL AL JUDEȚULUI HUNEDOARA  DJ 685: DN 68 (CÂRNEȘTI) –OSTROV –OSTROVU MIC –CLOPOTIVA-CABANA GURA ZLATA –BARAJ RETEZAT –CABANA  ROTUNDA“ TRONSON DE REABILITAT : DN 68 (CÂRNEȘTI ) – BARAJ  RETEZAT: KM 0+000 – KM 33+200, propus a fi amplasat în Comuna Totești , satul Cârnești și Comuna Râu de Mori, satele Ostrov,  Ostrovu Mic, Clopotiva, Brazi , județul Hunedoara,  identificat prin plan de situație și plan de încadrare în zonă, titular Consiliul Județean Hunedoara.

  1.  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Hunedoara din Mun. Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, în zilele de luni – joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30,  precum și la următoarea adresă de internet:  apmhd.anpm.ro
  2. Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data apariției prezentului anunț.

_________________________________________________________________________

ANUNȚ PUBLIC

 

Consiliul Județean Hunedoara  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “ REABILITARE DRUMURI JUDEȚENE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI ECONOMIC ȘI CULTURAL AL JUDEȚULUI HUNEDOARA  DJ 687G: DN 68 (TOTEȘTI) –HĂȚĂGEL – DENSUȘ – ȘTEI – DJ 687D” TRONSON DE REABILITAT:  DN68 (TOTEȘTI ) – HĂȚĂGEL – DENSUȘ – ȘTEI  KM 0+000 – KM 14+000,  propus a fi realizat în Comuna Totești , satul Totești  și  Comuna Densuș , satele Densuș, Ștei,  Hățăgel, jud. Hunedoara” identificat prin plan de situație și plan de încadrare în zona, titular Consiliul Județean Hunedoara

  1.  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Hunedoara din Mun. Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, în zilele de luni – joi, între orele 8.30 – 16.00, și vineri între orele 8.30 – 13.30 precum și la următoarea adresă de internet:  apmhd.anpm.ro
  2. Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data apariției prezentului anunț.