Ecuația ”gunoaielor prietenoase” lasă Consiliul Județean fără milioane de lei în conturi. Hunedorenii pierd pe mâna indolenței șefilor administrației publice județene!

Pe mâna propriei indolențe (că nici nu vrem să ne gândim că ar fi altceva la mijloc!), conducerea PSD a Consiliului Județean Hunedoara lasă instituția publică fără câteva milioane de lei în conturi. Este vorba despre banii care nu au fost încasați de la societatea care operează deponeul ecologic de la Bârcea, Supercom, societate intrată în ecuația gunoaielor ”pe ușa din dos”, prin invocarea de către CJ Hunedoara, cu sprijinul conducerii de la acea vreme a Prefecturii Hunedoara, a unei stări de urgență. ”Gaura” din buget este de aproape 6 milioane de lei, conform calculelor făcute de inspectorii Curții de Conturi.

Consiliul Județean Hunedoara a pierdut un al doilea proces pe această temă cu cei de la Supercom. Adminsitrația publică județeană a acționat operatorul Supercom în instanță, dar cererea a fost respinsă ”ca nefondată” și asta din cauză că responsabilii CJ Hunedoara ”și-au amintit” că au niște bani de recuperat după mai bune de un an și jumătate de la încheierea contractului și de abia DUPĂ controlul Curții de Conturi Hunedoara!

Concret, administrația publică județeană nu a urmărit și nu a încasat chiria pentru operarea deponeului ecologic de la Bîrcea Mare de la Supercom, firma intrată în ecuația profitabilă a deșeurilor pe motiv de ”stare de urgență” și ulterior bine înrădăcinată în această afacere. Este al doilea proces în acest sens pierdut de CJ Hunedoara, după cel din luna aprilie cu obiectul ”ordonanță de plată”. De data aceasta obiectul acțiunii a fost ”cerere în anulare”, dar tot fără succes pentru administrația publică județeană.

”În cauză se constată că într-adevăr între părți s-a încheiat un contract de servicii în anul 2017 asumat și semnat de autoritatea contractantă UAT Județul Hunedoara și prestatorul Supercom obligațiile lor sunt clar prevăzute în art. 11, 18, respectiv art. 10 din înscris. Cu toate acestea între părți există divergențe privind executarea contractului, fiecare având pretenții împotriva celeilalte . A reținut că, deși, actul juridic este încheiat în anul 2017, facturile privind plata chiriei și penalitățile de întârziere pretinse au fost întocmite doar în data de 10.10.2019 sub nr. 401, 402 (f. 67-70) și după ce Curtea de Conturi a României prin Decizia nr. 36 din 09.09.2019 a constatat mai multe deficiențe la entitatea verificată UAT Județul Hunedoara – Consiliul Județean Hunedoara cu privire la e xecutarea contractului de servicii nr. 5323/24.04.2017. Că, facturile 401 și 402/10.10.2019 nu au fost acceptate și însușite de debitoare, fiind returnate creditoarei la data de 04.12.2019 (f.123) în timp ce argumentele pentru neacceptarea lor au fost înaintate creditoarei”,a  reținut instanța de judecată.

De asemenea, magistrații hunedoreni au avut în vedere chiar decizia Curții de Conturi care arată în mod explicit că, din luna mai 2018, CJ Huneodara nu a facturat, nu a înregistrat și nu a încasat contravaloarea chiriei și nici sumele reprezentând fondul pentru închidere și post-închidere, dar în același timp în evidențele contabile Supercom nu ar fi figurat cu datorii restante!

”Față de considerentele expuse anterior, prima instanță a respins cererea de emitere a unei ordonanțe de plată, creditorul având posibilitatea de a introduce cererea de chemare în judecată potrivit dreptului comun astfel cum este prevăzut de art. 1021 alin.2 Cod procedură civilă, cu cheltuieli de judecată pe cale separată.  Împotriva acestei ordonanțe, creditoarea UAT Județul Hunedoara – Consiliul Județean Hunedoara a formulat cerere în anulare prin care a solicitat admiterea acesteia și pronunțarea unei hotărâri definitive prin care să se emită ordonanța de plată în sensul obligării pârâtului debitor la plata sumei de 5.799.111,44 lei”, se mai arată în documentele instanței de judecată.

Analizând actele și lucrările dosarului, Tribunalul Huendoara a respins acțiunea formulată de CJ Hunedoara ca nefondată.

Carmen COSMAN – PREDA

Consiliul Județean Hunedoara – ”gaură” de milioane de lei în buget din deșeuri. A pierdut procesul cu operatorul de la deponeul ecologic. Instanța a reținut că au emis facturi doar după ce au fost descoperiți în culpă de Curtea de Conturi!