Apa Serv încearcă să scape de o amendă de 10.000 de lei. A pierdut în prima instanță

Apa Serv Valea Jiului, societate aflată în directa subordine a Consiliului Județean Hunedoara și a administratorului public Costel Avram, se luptă în instanță să scape de o amendă de 10.000 de lei aplicată de ANRE. Responsabilii societății nu au achiziționat întreaga cantitate de certificate verzi, absolut obligatorii. Au motivat în instanță că ar trebui să fie sancționați cu avertisment, pentru că este prima abatere, dar documentele îi contrazic.

Sancțiunea a fost aplicată în luna iulie a anului trecut, după ce Apa Serv Valea Jiului nu și-a îndeplinit obligația legală de a achiziționa cota obligatorie de certificate verzi (CV) pentru anul 2019, aferentă trimestrului I.

”Instanța nu poate reține susținerea petentei conform căreia deținea numărul certificatelor verzi în contul de producător dar din neatenție nu au fost transmise în cel de furnizor întrucât chiar dacă petenta ar fi realizat transferul din contul de producător în contul său de furnizor al CV-urilor, tot nu și-ar fi îndeplinit obligația pentru care a fost sancționată, întrucât trebuia să achiziționeze cele 6 CV din piața centralizată anonimă spot de CV pentru realizarea cotei minime de 50 %”, se arată în documentele instanței de judecată.

De asemenea, nici faptul că este prima abatere nu a stat în picioare și asta pentru că, potrivit documentelor depuse în instanță, în  03.04.2015 a mai fost sancționată cu avertisment de către ANRE, pentru că ”a solicitat și înregistrat la Operatorul PCCB  Societatea „ Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale — OPCOM” S.A. (denumită în continuare OPCOM S.A.), în vederea tranzacționării pe PCCB, în cadrul unor sesiuni de licitație publică, un număr de 2 oferte de vânzare cu preț minim însoțite de contractele de vânzare-cumpărare aferente, oferte ce cuprind informații care induc semnale distorsionate cu privire la cantitatea de energie electrică pe care vânzătorul dorește să le tranzacționeze încălcând prevederile legale în vigoare”.

S-a reținut practic perspectiva recidivei contravenționale.

”Cu toate acestea , instanța constată că agentul constatator a aplicat pentru prima faptă săvârșită sancțiunea avertismentului iar pentru cea de-a doua faptă sancțiunea amenzii în cuantum minim , nemaiavând posibilitatea de a aplica și pentru cea de-a doua faptă tot sancțiunea avertismentului”, se mai arată în documentele instanței de judecată.

Judecătorii spun că fapta contravențională pentru care Apa Serv a fost sancționată constă într-o inacțiune, aceea de a nu achiziționa numărul de certificate verzi prevăzut de lege.

”Nu are relevanță susținerea petentei conform căreia principalul obiect de activitate nu este producerea energiei electrice , petenta intrând în sfera profesioniștilor, deținând o licență în acest sens , iar obligația de achiziționare a certificatelor verzi în procent de 50% din totalul cotei obligatorii anuale este prevăzută de lege și de art. 11 alin. 1 din ordinul ANRE 157/2018, adică se efectuează trimestrial”, explică magistrații, demontând eșafodajul operatorului de apă.

Conform instanței de judecată, Apa Serv avea de achiziționat, pentru îndeplinirea cotei aferentă trimestrului I al anului 2019, un număr de 32 de certificate verzi. În contul din Registrul CV de la OPCOM aceasta avea, la data de 30.04.2019, un număr de 20 CV reportate, în consecință avea neachiziționate 12 CV. Și, conform prevederilor legale, constituie contravenție nerespectarea reglementărilor ANRE în domeniul promovării energiei din surse regenerabile de energie și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, și cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

Apa Serv Valea Jiului SA a pierdut procesul în prima instanță, la Judecătoria Petroșani, iar dosarul a fost înregistrat în urmă cu două zile la Tribunalul Hunedoara, unde se judecă apelul în cauză.

Carmen COSMAN – PREDA