Sporul de Valea Jiului, aviz favorabil de la Comisia pentru drepturile omului

Aviz favorabil în Comisia pentru drepturile omului a Camerei Deputaţilor pentru iniţiativa legislativă a senatorului Cristian Resmeriță care prevede reintroducerea  sporului de Valea Jiului.
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaților a dat aviz favorabil inițiativei legislative nr. 558/2020 a senatorului Cristian resmeriță, prin care se doreşte reintroducerea sporului de Valea Jiului pentru cei care lucrează în sănătate, învăţământ şi protecţie socială.
Potrivit proiectului de act normativ, personalul didactic calificat de predare şi conducere, personalul medical şi cel din unităţile de asistenţă socială care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate, inclusiv în localităţile Petroşani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa şi Uricari din judeţul Hunedoara, primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază în raport cu zona geografică respectivă.