Cazurile de COVID – 19 pe fiecare localitate din județ

Foto: Monitorul de Cluj

În județul Hunedoara, până în această dimineață, numărul total al cazurilor active (de 14 zile) este 329.

Situația pentru fiecare Unitate Administrativ Teritorială este prezentată în continuare:

 

UAT Cazuri active COVID 19

(de 14 zile)

BĂCIA 0
BAIA DE CRIŞ 3
BĂIŢA 0
BALŞA 0
BĂNIŢA 2
BARU 0
BĂTRÎNA 0
BERIU 0
BLĂJENI 0
BOŞOROD 1
BRĂNIŞCA 1
BRETEA ROMÂNĂ 0
BUCEŞ 0
BUCUREŞCI 0
BULZEŞTII DE SUS 0
BUNILA 0
BURJUC 0
CÂRJIŢI 0
CERBĂL 0
CERTEJU DE SUS 1
CRIŞCIOR 0
DENSUŞ 1
DOBRA 0
GENERAL BERTHELOT 0
GHELARI 2
GURASADA 0
HĂRĂU 0
ILIA 0
LĂPUGIU DE JOS 0
LELESE 0
LUNCA CERNII DE JOS 0
LUNCOIU DE JOS 1
MĂRTINEŞTI 0
MUNICIPIUL BRAD 5
MUNICIPIUL DEVA 68
MUNICIPIUL HUNEDOARA 29
MUNICIPIUL LUPENI 11
MUNICIPIUL ORĂŞTIE 4
MUNICIPIUL PETROŞANI 91

Din care 79 sunt izolate în focar

MUNICIPIUL VULCAN 36
ORAŞ ANINOASA 8
ORAŞ CĂLAN 4
ORAŞ GEOAGIU 0
ORAŞ HAŢEG 8
ORAŞ PETRILA 21
ORAŞ SIMERIA 6
ORAŞ URICANI 0
ORĂŞTIOARA DE SUS 0
PESTIŞU MIC 1
PUI 0
RĂCHITOVA 1
RAPOLTU MARE 0
RÂU DE MORI 0
RIBIŢA 0
ROMOS 0
SĂLAŞU DE SUS 0
SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 0
SARMIZEGETUSA 0
ŞOIMUŞ 0
TELIUCU INFERIOR 2
TOMEŞTI 0
TOPLIŢA 1
TOTEŞTI 2
TURDAŞ 1
VĂLIŞOARA 0
VAŢA DE JOS 1
VEŢEL 0
VORŢA 1
ZAM 0
ALTE JUDEȚE 16