În atenția cetățenilor Orașului Petrila

COMUNICAT DE PRESĂ

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor din oraşul Petrila, pentru a-şi putea achita impozitele și taxele locale în această perioadă grea cu care ne confruntăm cu toții, din punct de vedere sanitar, vă aducem la cunoștință că prin Hotărârea de Consiliu Local al orașului Petrila, cu nr. 124/2020, s-a aprobat anularea accesoriilor obligațiilor bugetare (majorări și/sau penalități de întârziere) restante la data de 31.03.2020, cu condiția achitării integrale a celorlalte obligații de plată până cel târziu la data de 15.12.2020.

În acest context, atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice care se află în această situație, se pot adresa la Serviciul Impozite și Taxe Locale, până cel târziu la data de 15 decembrie 2020, unde vor fi sprijinite în demararea procedurii de anulare a accesoriilor obligațiilor bugetare (majorări și/sau penalități de întârziere) restante la data de 31.03.2020, procedură aprobată prin H.C.L. nr. 124/2020.

Primarul orașului Petrila – Vasile Jurca