Strategie integrată de dezvoltare urbană pentru municipiul Petroșani

Primăria Municipiului Petroșani a anunțat intenția de achiziționare a serviciilor de elaborare a strategiei integrate de dezvoltare urbană pentru perioada 2021 – 2027, în conformitate cu normativele legale. Scopul final al acestui document este  reprezentat de asigurarea unei viziuni coerente de dezvoltare la nivelul municipiului Petroșani.

Astfel, având în vedere prevederile articolelor 22 – Dezvoltare teritorială integrată și 23 – Strategii teritoriale din Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului nr. 375/2018, UAT Municipiul Petroșani anunță intenția de a achiziționa serviciile de elaborare a unei STRATEGII INTEGRATE DE  DEZVOLTARE URBANĂ 2021 – 2027 pentru Municipiul Petroșani, document-cheie al cărui scop este reprezentat de asigurarea unei viziuni coerente de dezvoltare la nivelul municipiului, transpusă într-un portofoliu de propuneri prioritare, ideal sprijinite de comunitate și finanțabile de către Uniunea Europeană.
”Strategia Integrată (SIDU) trebuie să răspundă nevoilor locale de dezvoltare, prin implementarea unui proces participativ în care buna guvernanță, colaborarea și implicarea comunității să reprezinte piloni de dezvoltare și să asigure continuitatea pe termen lung a viziunii de dezvoltare. Menționăm faptul că Municipiul Petroșani are o populație de 40.646 locuitori, conform Institutului Național de Statistică referință la data de 1 iulie 2020, iar teritoriul administrativ al municipiului are o suprafață de 210,81 km2.
STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2021 – 2027 va conține cel puțin următoarele elemente:
 zona geografică vizată de strategie;
 o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei;
 definirea viziunii și identificarea obiectivelor de dezvoltare;
 o descriere a unei abordări integrate care răspunde necesităților de dezvoltare și potențialului identificat;
 elaborarea portofoliului de proiecte;
 definirea mecanismului de implementare, monitorizare și evaluare a strategiei integrate de dezvoltare urbană;
 o descriere a implicării de parteneri în pregătirea și implementarea strategiei;
 o listă a operațiunilor care urmează să fie sprijinite.
Operatorii economici interesați de prestare serviciilor de elaborare SIDU pentru Municipiul Petroșani, sunt rugați să transmită pe adresa de e-mail a instituției: primărie@primariapetrosani.ro, până la data de 25.11.2020, o ofertă care să cuprindă o descriere a serviciilor propuse, metodologia/modul de lucru, precum și o ofertă de preț privind serviciile de elaborare a STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ
2021-2027 a municipiului Petroșani”, se arată în anunțul de intenție.