Consiliul Județean Hunedoara riscă o amendă de 10.000 de lei. Își ține salariile la secret!

Oficialii Consiliului Județean Hunedoara riscă să fie amendați cu până la 10.000 de lei și asta din cauză că încalcă prevederile legale. Este vorba despre Legea 153/2017 privind transparența veniturilor salariale.

Legea pare însă facultativă pentru unii, chiar dacă vorbim despre o administrație publică județeană plătită, de altfel, din bani publici. Adică din banii noștri, ai tuturor.

Conform art. 33 al. 1 din Legea 153/ 2017 ” Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice”.

Suntem la finele lunii noiembrie, dar pagina de internet a CJ Hunedoara pare să se fi blocat la data de 30 martie și nu reușește nicium să se alinieze legilor în vigoare.

Iată ce prevede art. 33 din Legea 153/ 2017:

”(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

  1. a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;
  1. b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora;
  1. c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora;
  1. d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;
  1. e) orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;
  1. f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau instituției publice în cauză și se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 lei.

(3) Inspecția Muncii are competența de a constata și sancționa contravenția prevăzută la alin. (2).

(4) Contravenției prevăzute la alin. (2) i se aplică regimul general stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

Nu este prima dată când oficialii Consiliului Județean Hunedoara nesocotesc legea privind transparența veniturilor salariale. În primăvara acestui an se întâmpla același lucru. Între timp însă conducerea administrației publice județene s-a schimbat ca urmare a alegerilor din data de 27 septembrie. În locul lui Mircea Bobora, la președinția CJ Hunedoara a venit fostul deputat Laurențiu Nistor.

Carmen COSMAN – PREDA