Începe distribuirea ajutoarelor alimentare – POAD, tranșa a 4-a

149
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD), a început în județul Hunedoara distribuirea celei de-a patra tranșe a pachetelor cu ajutoare alimentare.
Prefectul județului, Călin Petru Marian, a constituit o echipă din cadrul Instituției Prefectului – Județul Hunedoara care asigură sprijin autorităților locale pentru distribuirea pachetelor trimise de Guvernul României.
În județul Hunedoara, 14.238 locuitori din toate cele 69 de unități administrativ teritoriale beneficiază de acest ajutor. Primii beneficiari sunt din Deva, Brad, Băița și Baia de Criș. Urmează ca până la data de 2 mai să fie finalizată distribuirea pachetelor pentru toți beneficiarii hunedoreni.
Fiecare pachet conține 25 kg de produse alimentare: făină albă, făină de mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez, conservă carne de vită, conservă carne de porc, pateu de porc, compot de fructe, gem de fructe și gem de fructe dietetic.
Beneficiarii POAD sunt:
– familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
– familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
– persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.
Produsele alimentare se ridică personal de către beneficiari.
Aceștia trebuie să prezinte actul de identitate în original și să depună următoarele acte doveditoare:
– copie buletin sau carte de identitate
– copie certificat de încadrare grad de handicap (dacă este cazul)
IMPORTANT!
Potrivit art.3, alin.(4) din O.U.G. nr.84/2020, persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de produse alimentare aferente unei singure categorii din care face parte la data acordării.