Comisia aprobă resurse suplimentare în valoare de 2 miliarde EUR pentru redresare în România, Italia, Spania și Luxemburg

156

Comisia Europeană a acordat în total 2 miliarde EUR Italiei, Spaniei, Luxemburgului și României ca urmare a modificării unor programe operaționale (PO).

În România se vor investi 56 milioane EUR pentru a se oferi sprijin material grupurilor defavorizate, cum ar fi mese calde, asistență acordată copiilor defavorizați sub formă de materiale școlare, iar mamelor defavorizate sub formă de pachete esențiale pentru nou-născuți.

REACT-EU face parte din NextGenerationEU și adaugă o finanțare suplimentară de 50,6 miliarde EUR (în prețuri curente) programelor din cadrul politicii de coeziune în cursul anilor 2021 și 2022.