Programul ”Anghel Saligny” a trecut de Senat. Fără amendamente!

190

Senatul a adoptat, luni, fără amendamente, OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii “Anghel Saligny” cu o valoare de 50 de miliarde de lei. 

Conform programului, în perioada 2021 – 2028 administrațiile publice locale pot încheia contracte de finanţare multianuală pentru lucrări de interes edilitar, respectiv alimentări cu apă, canalizare, drumuri de interes local sau sisteme de distribuţie a gazelor naturale.

Astfel, în cadrul programului se pot realiza construcţii noi sau lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţii, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare la construcţii existente. Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi unităţile administrativ-teritoriale pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.  Obiectivele de investiţii trebuie să fie amplasate pe terenuri şi/sau construcţii, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit Agerpres.

Se pot finanța lucrări de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; drumuri publice încadrate ca drumuri judeţene, drumuri interes local şi variante ocolitoare ale localităţilor; poduri, podeţe, pasaje, puncte pietonale, inclusiv pentru biciclete şi trotinete electrice; sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi racordare la sistemul de transport al gazelor naturale.

Programul Anghel Saligny prevede că pentru sistemele de canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate, beneficiarii trebuie să realizeze lucrările în maximum 2 ani de la data includerii în lista obiectivelor de investiţii propuse spre finanţare. Pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale contractele de finanţare se încheie după obţinerea autorizaţiei de construire.

Implementarea, monitorizarea şi verificarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale se realizează de către Ministerul Dezvoltării, împreună cu Ministerul Energiei.

După ce Senatul și-a dat votul, Programul ”Anghel Saligny” urmează să ajungă în Camera Deputaților.

Carmen COSMAN – PREDA