Comunicat de presă Blocul Național Sindical

209

Marți, 05.10.2021 a avut loc o dezbatere online organizată de Blocul Național Sindical în cadrul proiectului „Fii calificat! Ajutor pentru acces pe piața muncii în microregiunea Valea Jiului ”, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Dezbaterea a avut ca obiectiv identificarea unor soluții în vederea integrării pe piața muncii locale a șomerilor și persoanelor inactive, absolvenți sau viitori absolvenți ai unor cursuri de calificare sau de inițiere derulate în cadrul proiectului sau persoanelor din cele 2 categorii cu care am interacționat în acest moment .

S-a urmărit de asemenea ca acest demers să reprezinte o bună practică ce ar putea fi extinsă cel puțin la nivelul regiunii. Obținerea unui loc de muncă înseamnă pentru aceste persoane șansa de a ieși din sărăcia extremă în care se află în acest moment, iar pentru mediul de afaceri local înseamnă un sprijin pentru dezvoltare.

Dezbaterea a fost mediată de Președintele Blocului Național Sindical dnul Dumitru Costin, evenimentul beneficiind de prezența dnului Tiberiu Iacob-Ridzi, Primar al Municipiului Petroșani. Au participat de asemenea la acest eveniment reprezentanți ai autorităților locale și centrale, printre care: Inspectorul Șef al ITM Hunedoara Adrian Florin Bozdog, reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, dar și ai Agenției Județene pentru Plăti și Inspecție Socială Hunedoara, reprezentanți ai Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri din regiune.

Având în vedere experiența acumulată în aproape un an de implementare a proiectului, atât în ceea ce privește colaborarea cu persoanele din grupul țintă, dar și cu angajatorii din regiune, au fost extrase o serie de concluzii cu privire la barierele și dificultățile în integrarea pe piața muncii locală a șomerilor și persoanelor inactive. Eliminarea acestor bariere necesită o coordonare a politicilor și intervențiilor publice la nivel local, cu suportul și colaborarea tuturor instituțiilor implicate, autorități publice locale, reprezentanți ai autorităților centrale, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mediului social. 

  • Identificarea unor posibilități de asigurare de locuri în grădinițe cu program prelungit în special pentru copiii din familii monoparentale sau cu o situație dificilă, astfel încât parinții să poată ocupa un loc de muncă; 
  • Identificarea unor soluții pentru acoperirea parțială a costurilor cu naveta între localitățile apropiate municipiului Petroșani;
  • Promovarea unor măsuri active de ocupare destinate șomerilor și persoanelor inactive special concepute și personalizate pentru această zonă, inclusiv aplicarea acestor măsuri pe perioada tranziției de la șomaj / inactivitate la ocupare; 
  • O mai bună monitorizare a persoanelor formate și certificate în regiune; 
  • Corelarea măsurilor de ocupare cu cele de asistență socială; Implicarea autorităților pentru a stopa unele derapaje în piața muncii locală; 
  • Crearea unui parteneriat – autorități locale, mediul de afaceri, entități ce reprezintă mediu social – în vederea sprijinirii integrării acestor resurse umane în piața muncii și totodată asigurarea unui tratament corect pentru acestea, 

sunt doar câteva dintre soluții propuse în cadrul acestei dezbateri.

Evenimentul a reprezentat un prim pas în direcția sprijinirii integrării pe piața muncii a persoanelor aflate în șomaj sau în inactivitate, aceste dezbateri vor fi continuate la nivel local în lunile următoare.

Departamentul de presă BNS