Mass Global Energy a devenit proprietarul Termocentralei Mintia. Condiţiile au fost îndeplinite şi tranzacţia a fost finalizată.

210

Termocentrala Mintia a fost valorificată la 100% din valoarea sa de piaţă, respectiv echivalentul în lei a sumei de 91.236.832,87euro, din care 10.000.000 euro au fost achitaţi de către cumpărător ca garanție de participare la licitaţia publică ce a avut loc în data de 26.08.2022. Restul de preţ a fost achitat la data de 27.12.2022.

Astfel, conform legislației în vigoare, părțile au semnat contractul de vânzare-cumpărare la data de 27 decembrie 2022, dată la care a Mass Global Energy a devenit proprietarul termocentralei

Tranzacția este una dintre cele mai importante pentru sectorul energetic românesc, în special pentru zona de nord-vest a țării şi totodată cea mai mare tranzacţie din insolvență de anul acesta. Deva, 27 decembrie 2022.

www Expert Insolvență SRL, în calitate de administrator judiciar al Societății Complexul Energetic Hunedoara SA, anunță finalizarea tranzacţiei prin care Termocentrala Mintia este cumpărată de Mass Global Energy Rom, parte a Mass Group Holding, un important producător global de energie care deţine capacități de peste 8500 MW. Termocentrala a aparținut Societății Complexul Energetic Hunedoara SA, care, aflată în procedură de insolvență, a valorificat-o în cadrul unei licitaţii publice din data de 26 august 2022. Tranzacţia în valoare totală de 91.236.832,87 euro, exclusiv TVA, a fost achitată în două tranșe, respectiv 10 milioane euro la înscrierea la licitația publică și 81 milioane euro la 27 decembrie 2022, după ce condițiile solicitate de cumpărător au fost îndeplinite de către CNTEE Transelectrica SA şi SNTGN Transgaz SA

„Ne bucurăm că tranzacția a fost realizată la timp si astfel, Termocentrala Mintia, un activ de importanţă strategică pentru România, va rămâne pe harta energetică a ţării noastre și va fi dezvoltată în continuare pentru a avea o capacitate de producție mai mare. In urmatorii ani, termocentrala va trece printr-un proces amplu de dezvoltare ce implică investiti de peste 1 miliard de euro, locuri noi de muncă pentru locuitorii din zonă și o producție de cel putin 1:290 MW a precizat Emil Gros, asociat coordonator al Expert Insolvență SPRL, administratorul judiciar al Societății Complexul Energetic Hunedoara SA.

Ministerul Energiei, în calitate de actionar, a impus câteva condiții investitorului cu scopul de a relansa producția de energie în Mintia. Acesta are obligația ca până la 31 decembrie 2026 să finalizeze investiția de realizare a unei capacităti energetice noi cu o putere instalată de minimum 1.290 MW, din care minimum 800 MW in bandă pe gaz şi energie regenerabilă. CNTEE Transelectrica SA şi SNTGN Transgaz SA au acordat avizele şi autorizaţiile necesare pentru demararea investițiilor.

”Ne bucurăm că am finalizat această tranzacţie în termenii agreați. Am avut sprijinul tuturor părţilor implicate pentru a obține avizele şi autorizaţiile necesare ca să putem demara investiția în modernizarea şi dezvoltarea Termocentralei Mintia. Investiția de peste 1 miliard de euro va include dezvoltarea capacităţii de producție făcând din Termocentrala Mintia una din cele mai modern facilități din Europa şi în acelaşi timp adaptarea la noile standarde europene pentru trecerea de la producţia de energie electrică din surse regenerabile care să conducă la neutralitate climatică până în anul 2050.” a spus Ahmad Ismail Saleh, Chairman al grupului Mass Group Holding.

Licitaţia publică a avut loc în data de 26.08.2022, pentru care s-a înscris şi participat un singur ofertant, societatea Mass Global Energy Rom. Compania a achitat garantia de participare la licitaţie de 10.000.000 euro. Conform procedurilor legale, termenii tranzacţiei au fost stabiliţi şi aprobați de adunarea creditorilor prin intermediul Caietului de sarcini privind valorificarea activului şi au fost agreați prin procesul-verbal de licitaţie. Termenul de plată a prețului integral, aprobat de către creditori, a fost de 120 zile de la data la care a avut loc licitația. Astfel, ultima zi când compania putea să achite restul sumei a fost data de 27.12.2022. Potrivit art. 158 din Legea 85/2014, după achitarea preţului în integralitate, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare între Complexul Energetic Hunedoara SA, și cumpărător.

Aceasta a fost cea de-a patra licitație de valorificare a centralei termoelectrice Mintia, valorificarea efectuându-se la prețul de pornire, respectiv valoarea 91.236.832 Euro, respectiv 100% din valoarea de piață stabilită de evaluatorul autorizat desemnat de creditori în cadrul procedurii de insolvență a Complexului Energetic Hunedoara.