Petroșani/ Facilități la transportul local pentru persoanele cu venituri reduse și cele aflate în dificultate

136
Primăria și Consiliul Local al Municipiului Petroșani vin în sprijinul persoanelor cu venituri reduse și a celor aflate în dificultate, prin acordarea unor facilități la transportul public local efectuat cu mijloacele de transport în comun, în municipiul Petroşani.
Astfel, conform hotărârii aprobate de Consiliul Local Petroșani, se acordă:
*20 călătorii gratuite/lună pe mijloacele de transport public local, pe bază de bilete de transport personalizate, eliberate de Direcţia de Asistenţă Socială, pentru următoarele categorii de persoane:
a) pensionarii care au împlinit vârsta de 65 ani şi ale căror venituri nete nu depăşesc cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari, stabilite pentru anul în curs;
b) veteranii şi văduvele de război;
c) persoanele persecutate din motive politice, de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, prevăzute de Decretul Lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
d) persoanele persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice prevăzute de Ordonanţa nr. 105/1999;
e) persoanele care au împlinit vârsta de 65 ani, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
f) persoanele cu handicap grav și accentuat transportabili;
g) însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenta acestora;
h) însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenta acestora;
i) însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezenta acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al Direcției de Asistență Socială, care să ateste faptul că acesta prezintă asociat și tulburări de comportament și se pot deplasa doar în prezența unui însoțitor;
j) asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;
k) asistenții personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
*30 de călătorii gratuite/lună pe mijloacele de transport public local pentru nevăzători şi persoana care însoţeşte pe nevăzător în timpul călătoriei.
”Ținând cont de contextul socio-economic actual, pe fondul creșterii prețurilor și a riscului de excluziune socială pentru unele categorii de persoane defavorizate, consider că se impune identificarea unor soluții pe plan local pentru sprijinirea acestor persoane”, a precizat primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob – Ridzi.
Sumele necesare pentru tipărirea biletelor de transport şi a actelor administrative necesare pentru aplicarea prezentei hotărâri, precum şi pentru decontarea biletelor de transport se vor aloca din bugetul local.
Carmen COSMAN – PREDA