Finalizarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Hunedoara”

415

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul cu titlul „ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM  AMBULATORIU PENTRU POPULAȚIA JUDEȚULUI HUNEDOARA”, având cod MySMIS 125525, a fost implementat de către Parteneriatul format din MINISTERUL SĂNĂTĂȚII/Unitatea de implementare și Coordonare Programe (lider), U.A.T. JUDEȚUL HUNEDOARA, SPITALUL MUNICIPAL VULCAN, SPITALUL MUNICIPAL ”DR. ALEXANDRU SIMIONESCU” HUNEDOARA, SPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANI, SPITALUL MUNICIPAL LUPENI, U.A.T. MUNICIPIUL HUNEDOARA, SPITALUL ORĂȘENESC HAȚEG, SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE, SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA, SPITALUL MUNICIPAL BRAD și U.A.T. MUNICIPIUL ORĂȘTIE.

Proiectul a fost finanțat prin REGIO – Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare si a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel proiecte – POR/2018/8/8.1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate – Cod apel 420/8.

REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, Organism Intermediar al programului, ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Vest.

Proiectul a fost implementat în perioada 01.03.2014 – 11.12.2019, în localitatea Lupeni, Regiunea Vest, data semnării contractului de finanțare fiind 12.12.2018, având valoarea totală de 4.256.402,24 lei, din care finanțarea nerambursabilă totală este 4.171.274,18 lei, din care 2.979.481,58 lei reprezintă contribuția din FEDR (contribuția UE) și 1.191.792,60 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului este este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalitatii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publica si îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate.

Principalele rezultate urmărite ale proiectului sunt:

– Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată – pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii;

– Dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile, respectiv a laboratoarelor de analize medicale și a celor de radiologie și imagistică medicală, iar in cadrul Spitalului Municipal Lupeni pentru Laboratorul de analize medicale s-a achizitionat o Autoclava Hydra 100 automatic, Centrifuga cu Thermo Medifuge iar pentru Laboratorul de Radioliogie s-a achizitionat un Aparat de developare filme radiologice JP33.

– Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică

Impactul proiectului la nivelul regiunii de implementare constă în:

– Îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale comunitare și ambulatorii de calitate;

– Realizarea unui climat normal de desfășurare a activitățiilor specifice serviciilor medicale comunitare și în ambulatoriile de specialitate;

– Creșterea numărului de beneficiari la unități medicale modernizate/dotate – pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii.