”Unirea, națiunea a făcut-o!”

365

Data de 24 ianuarie 1859 reprezintă unul dintre cele mai importante repere ale istoriei României moderne. Unirea Moldovei cu Țara Românească, prin dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a fost primul pas important către realizarea visului de veacuri al românilor, al înfăptuirii statului național unitar român.

24 ianuarie 1859 este însă doar punctul culminant al acestui proces început cu mult timp înainte și care a continuat și ulterior spre ceea ce istoria reține drept ”unirea politică” a celor două țări legate indisolubil de limbă, cultură, și, mai presus de toate, de năzuințele de suflet ale românilor despărțiți prea multă vreme de granițe.

Deși de scurtă durată, prin reformele sale domnia lui Alexandru Ioan Cuza a pus bazele dezvoltării moderne a României și a rămas înscrisă cu litere de aur în sufletele tuturor celor care simțim, gândim și vorbim românește.

Astăzi, la 163 de ani de la înfăptuirea Micii Uniri, cuvintele lui Mihail Kogălniceanu – «Unirea, naţiunea a făcut-o!» sunt poate mai vibrante ca oricând. Uniți am demonstrat că suntem puternici, uniți am putut înfrunta orice pericole, uniți am trecut peste greutăți și tot uniți putem să duce mai departe moștenirea sfântă pe care ne-au lăsat-o iluștrii noștri înaintași.

Nu avem voie să trădăm valorile și idealurile naționale pentru care au luptat strămoșii noștri, nu trebuie să punem interesul personal mai presus de interesul națiunii, iar faptele și acțiunile noastre trebuie să fie pentru oameni, pentru Patrie și în deplină concordanță cu testamentul celor care ne-au lăsat această minunată țară.

24 ianuarie 1859 și această tradițională Horă a Unirii plină de simbolism ne oferă nouă, celor de astăzi, ”cu inima română”, pilda istorică despre dreptate, unitate și libertate, despre frăție, națiune și abnegație.

Deputat Vetuța Stănescu, președintele PNL Hunedoara